4 december 2021

Hulp uit Oost-Europa

2 min read

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit ons land. De banen waar de Nederlander zich te “groot” voor voelt moeten toch worden ingevuld. Ruim 400.000 Europeanen werken voor Nederlandse bedrijven. Deze arbeidsmigranten komen vooral uit Midden- en Oost-Europa. Zij werken in sectoren waarvoor weinig of geen Nederlandse arbeidskrachten zijn te vinden. Arbeidsmigranten verdringen dus geen Nederlanders op de arbeidsmarkt. In 2016 droegen arbeidsmigranten 11 miljard euro bij aan ons nationaal inkomen. Door arbeidsmigranten kunnen we groente en fruit uit Nederland in de supermarkten vinden en online pakketjes bestellen die de volgende dag worden bezorgd. Arbeidsmigranten leveren Nederland in economische zin daarom veel op, meer dan wat ze alleen voor zichzelf verdienen.

Arbeidsmigranten uit Polen

Werknemers uit Polen zijn een van de grootste en meest groeiende groep arbeidsmigranten in Nederland. Velen van hen werken in de Land en Tuinbouwsector.  Er zijn een tweetal groepen Poolse migranten te onderscheiden: De eerste bestaat voornamelijk uit mensen die in Polen misschien wel werk kunnen vinden in sectoren zoals de bouw, industrie en land- en tuinbouw, maar daar in Nederland beter voor worden betaald. Zij hebben dan minder financiële zorgen dan wanneer zij in Polen werken. In Nederland zijn in vergelijking met andere migrantengroepen in deze sectoren meer Polen werkzaam. Een andere groep migranten zijn Polen die goed opgeleid zijn. Vaak zijn ze gefrustreerd en teleurgesteld door het ontbreken van passende carrièrevooruitzichten in Polen. Ze vertrekken met de hoop op het vinden van een ambitieuzere en beter betaalde baan. Ondanks het feit dat veel Poolse werknemers een goede opleiding hebben gehad, werken zij in Nederland vaak toch niet in de banen waarvoor zij zijn opgeleid. Het vinden van passend werk blijft voor velen een probleem. Ook al zoeken ze naar administratieve vacatures dan nog komen ze veelal in bijvoorbeeld de bloemensector terecht.

Arbeidsmigranten in industriële sectoren

Ook in de industriële sector in de zogenaamde maakindustrie is volop werkgelegenheid voor arbeidsmigranten. De maakindustrie is een traditionele industrie waar van oudsher het product centraal staat. De laatste jaren is dat aan het veranderen. Om concurrerend te blijven moeten maakbedrijven meer dan vroeger inspelen op klantbehoeftes, wendbaar zijn en kosten efficiënt produceren. Grondstoffen moeten op tijd aanwezig zijn, capaciteit van mensen en middelen dient optimaal te worden verdeeld en producten op tijd worden geleverd. Veel bedrijven werken met een MRP systeem. Met dit systeem verlopen alle geautomatiseerde processen een stuk beter en gemakkelijker dan voorheen. Alles van order tot verzending wordt volledig bijgehouden en overzichtelijk weergegeven.